יארצייט ה-15 של רב יצחק זלבר זצ»ל

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

1183

יארצייט ה-15 של רב יצחק זלבר זצ»ל

15-й Йорцайт рава Ицхака Зильбера. 5779 (2019)г.


http://www.beerot.ru/?p=47391