נאומו של הרב זבולון שוורצמן אודות הסכנה שבשימוש באינטרנט

Дата: | Автор материала: רב זבולון שוורצמן

1285

נאומו של הרב זבולון שוורצמן אודות הסכנה שבשימוש באינטרנט

Выступление Рава Звулуна Шварцмана на собрании, посвященном опасности интернета

http://www.beerot.ru/?p=28574