הרב משה לבל — נאום על הבחירות

Дата: | Автор материала: רב משה לבל

1742

הרב משה לבל — נאום על הבחירות

Рав Моше Лебель
О предстоящих выборах. Выступление на собрании русскоязычной общины в Иерусалиме.

http://www.beerot.ru/?p=12517