Изучение Талмуда. Трактат "Макот"

video
19 МИН

Трактат Макот — Урок 165 — Лист 23б

| Рав Нахум Офман
video
15 МИН

Трактат Макот — Урок 164 — Лист 23б

| Рав Нахум Офман
video
16 МИН
video
18 МИН

Трактат Макот — Урок 162 — Лист 23а

| Рав Нахум Офман
video
17 МИН

Трактат Макот — Урок 161 — Лист 23а

| Рав Нахум Офман
video
14 МИН

Трактат Макот — Урок 160 — Лист 23а

| Рав Нахум Офман
video
12 МИН

Трактат Макот — Урок 159 — Лист 22б

| Рав Нахум Офман
video
22 МИН

Трактат Макот — Урок 158 — Лист 22б

| Рав Нахум Офман
video
18 МИН
video
23 МИН

Трактат Макот — Урок 156 — Лист 22а

| Рав Нахум Офман
video
22 МИН

Трактат Макот — Урок 155 — Лист 22а

| Рав Нахум Офман
video
12 МИН

Трактат Макот — Урок 154 — Лист 22а

| Рав Нахум Офман
video
12 МИН
video
16 МИН
video
23 МИН

Трактат Макот — Урок 151 — Лист 21б

| Рав Нахум Офман