ИВРИТ

video
37 МИН

חשיבות תחום חברתי בגיל ההתבגרות

| רב ברוך פרוכטר
video
44 МИН

שיעור על החנוכה

| רב אברהם קופרמן
video
38 МИН

אלימות מילולית

| רב ברוך פרוכטר
video
28 МИН

תוצאות הבחירות וימים נוראים

| רב יגאל פולישצ׳וק
video
43 МИН

אחדות הורים בחינוך ילדים

| רב ברוך פרוכטר
video
12 МИН

לגדל את הדור הבא של גדולי ישראל

| רב יגאל פולישצ׳וק
video
41 МИН

הסתכלות על בעיות של ילדים

| רב ברוך פרוכטר
video
40 МИН

התנגשות בין בית לחברה

| רב ברוך פרוכטר
video
42 МИН

חוסר בטחון עצמי להורים

| רב ברוך פרוכטר
video
50 МИН

הילכות יום טוב — Законы праздников

| רב אברהם קופרמן
video
50 МИН
video
31 МИН

אלול — האחריות שלנו על כלל ישראל

| רב יגאל פולישצ׳וק