פרשת שבוע לילדים

video
25 МИН

פרשת ויגש לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת מקץ לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
26 МИН

פרשת וישב לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת וישלח לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת ויצא לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת תולדות לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת חיי שרה לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת וירא לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת לך לך לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת נח לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת בראשית לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת וזאת הברכה לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
26 МИН

פרשת האזינו לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת וילך לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת נצבים לילדים

| רב ישראל בודניצקי