fbpx

פרשת שבוע לילדים

video
30 МИН

פרשות בחוקותי ובמדבר לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
30 МИН

פרשות בהר ובחוקותי לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
30 МИН

פרשות אמור ובהר לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת קדושים לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת אחרי מות לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת מצורע לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת תזריע לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת שמיני לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת צו לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת ויקרא לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת פקודי לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת ויקהל לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת כי תישה לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת תצוה לילדים

| רב ישראל בודניצקי