fbpx

פרשת שבוע לילדים

video
25 МИН

פרשת תרומה לילדים — ויקחו לי תרומה

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת משפטים לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת יתרו לילדים — גדולתו של יתרו

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת בשלח לילדים — יציאת מצרים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת בא לילדים — מכות מצרים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת וארא לילדים — בני ישראל במצרים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת שמות לילדים — בני ישראל במצרים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН

פרשת ויחי לילדים

| רב ישראל בודניצקי
video
25 МИН
video
25 МИН

פרשת וישלח לילדים — יעקב חוזר לארץ כנען

| רב ישראל בודניצקי