שיעורים מבית מידרש

video
27 МИН

מיהו בן תורה

| רב יגאל פולישצ׳וק
video
12 МИН
video
25 МИН
video
23 МИН

אור התורה מתגלה במעשיהם של גדולי התורה

| רב יגאל פולישצ׳וק
video
24 МИН

События вокруг нас и наши обязанности

| רב יגאל פולישצ׳וק
video
22 МИН

ז’ באדר

| רב יגאל פולישצ׳וק
video
25 МИН

רב חיים גולדברג מחייב את כולם

| רב יגאל פולישצ׳וק
video
25 МИН

איך נפשיר בתוכנו את קרחו של העמלק

| רב יגאל פולישצ׳וק
video
25 МИН

שמחת חיים — היסוד של בית יהודי

| רב יגאל פולישצ׳וק
video
25 МИН

התעוררות בגלל האסונות

| רב יגאל פולישצ׳וק
video
30 МИН

חרב גאוותינו נגד חרבו של עשיו

| רב יגאל פולישצ׳וק
video
25 МИН

«בחסד ואמת יכופר עוון»

| רב יגאל פולישצ׳וק
video
25 МИН

אלול — הכנה לדין

| רב יגאל פולישצ׳וק
video
26 МИН

תורת שלום

| רב יגאל פולישצ׳וק