מועדי השנה

video
54 МИН

מה זה פסח — Что такое – Песах?

| רב אברהם קופרמן
video
50 МИН

הלכות יום טוב — Законы праздника

| רב אברהם קופרמן
video
28 МИН

חנוכה ושלום בית

| רב יגאל פולישצ׳וק
video
70 МИН

הכנה ליום כיפור

| רב יצחק וויס
video
25 МИН

איך נפשיר בתוכנו את קרחו של העמלק

| רב יגאל פולישצ׳וק

משניכנס אדר מרבים בשמחה

| רב משה שפירא

פרשת זכור — למחוק את זכר עמלק

| רב משה שפירא
video
25 МИН

אלול — הכנה לדין

| רב יגאל פולישצ׳וק
video
30 МИН
video
30 МИН

פסח שני — לא להסתפק במועט ברוחניות

| רב יגאל פולישצ׳וק
video
35 МИН

פרשת זכור ופורים

| רב יגאל פולישצ׳וק