fbpx

חינוך ילדים לאבא

video
45 МИН

סמכות הורים

| רב ברוך פרוכטר
video
44 МИН

ילד סנדוויץ

| רב ברוך פרוכטר
video
44 МИН

ילד שמורד

| רב ברוך פרוכטר
video
42 МИН

חינוך בהמחשה מהבית

| רב ברוך פרוכטר
video
44 МИН

אפליות בתוך הבית

| רב ברוך פרוכטר
video
44 МИН

התנהגות בין אבא לאמה

| רב ברוך פרוכטר
video
43 МИН

אבא ואמא

| רב ברוך פרוכטר
video
52 МИН

ביקורת

| רב ברוך פרוכטר
video
48 МИН

איבוד שליטה על ילד

| רב ברוך פרוכטר
video
48 МИН

למה ילדים נושרים

| רב ברוך פרוכטר
video
43 МИН

ילד שאין לו חשק ללמוד

| רב ברוך פרוכטר
video
46 МИН

ילדים טובים עם דימוי עצמי נמוך

| רב ברוך פרוכטר
video
53 МИН

עצלות

| רב ברוך פרוכטר
video
45 МИН

למה ילד נותן מכות

| רב ברוך פרוכטר