הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת בא

Дата: | Автор материала: רב משה שפירא

1333

הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת בא

Урок гаона рава Моше Шапиро по недельной главе Бо

http://www.beerot.ru/?p=23215