הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת ויצא

Дата: | Автор материала: רב משה שפירא

2196

הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת ויצא

Урок гаона рава Моше Шапиро по недельной главе Ваеце

http://www.beerot.ru/?p=29479