הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת דברים

Дата: | Автор материала: רב משה שפירא

1723

הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת דברים

Урок гаона рава Моше Шапиро по недельной главе Дварим

http://www.beerot.ru/?p=27613