הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת יתרו

Дата: | Автор материала: רב משה שפירא

1808

הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת יתרו

Урок гаона рава Моше Шапиро по недельной главе Итро

http://www.beerot.ru/?p=23571