הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת כי תבוא

Дата: | Автор материала: רב משה שפירא

1752

הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת כי תבוא

Урок гаона рава Моше Шапиро по недельной главе Ки Таво

http://www.beerot.ru/?p=28381