הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת כי תישה

Дата: | Автор материала: רב משה שפירא

1977

הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת כי תישה

Урок гаона рава Моше Шапиро по недельной главе Ки Тиса

http://www.beerot.ru/?p=24150