הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת מטות

Дата: | Автор материала: רב משה שפירא

2006

הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת מטות

Урок гаона рава Моше Шапиро по недельной главе Матот

http://www.beerot.ru/?p=27279