הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת שלח

Дата: | Автор материала: רב משה שפירא

1876

הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת שלח

Урок гаона рава Моше Шапиро по недельной главе Шлах
Напрасный плач

http://www.beerot.ru/?p=26458