הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת שופטים

Дата: | Автор материала: רב משה שפירא

1620

הגאון הרב משה שפירא זצ»ל — פרשת שופטים

Урок гаона рава Моше Шапиро по недельной главе Шофтим

http://www.beerot.ru/?p=28188