אחדות ישראל

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

1350

הרב יגאל פולישצ׳וק: אחדות ישראל

Уроки из Бейт Мидраша: Единство народа Израиля.
Рав Игаль Полищук

http://www.beerot.ru/?p=11163