לקחים מאסון בהר נוף

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

1342

הרב יגאל פולישצ׳וק: לקחים מאסון בהר נוף

Уроки из Бейт Мидраша: Размышления о трагедии в Ар Ноф.
Рав Игаль Полищук

http://www.beerot.ru/?p=10337