חינוך הילד לתפילה

Дата: | Автор материала: רב ברוך פרוכטר

1311

הרב ברוך פרוכתר. חינוך הילד לתפילה.

שיעור 29

Рав Борух Фрухтер — Воспитание детей.
Урок № 29. Приучение ребенка к молитве.

Содержание урока:
Важно, чтобы родители молились вместе с маленькими детьми (чтение Шма и т.д.).
Важность шаббатних застольных песен в эмоциональном аспекте.
Как правильно относиться к ребенку, которому тяжело молиться длинную молитву?
Насколько важно родителям произносить благословения до и после еды вслух.
Запрещено принуждать ребенка к молитве.


http://www.beerot.ru/?p=14070