עיקר ההצלחה בחינוך

Дата: | Автор материала: רב ברוך פרוכטר

1167

הרב ברוך פרוכתר. עיקר ההצלחה בחינוך

שיעור 31

Рав Борух Фрухтер — Воспитание детей.
Урок № 31. Основа успешного воспитания.

Содержание урока:
Два пути воспитания ребенка.
Что делать с упрямством ребенка: искоренять или же перенаправить в «правильное русло»?
Как пользоваться плохими качествами характера в хороших целях?


http://www.beerot.ru/?p=14651