למה יתרו הצטרף לעם ישראל

למה יתרו הצטרף לעם ישראל

הרב מנחם יעקבזון
ראש ישיבת מאור יצחק – חמד


http://www.beerot.ru/?p=50773