פרשת זכור ופורים

Дата: | Автор материала: רב יגאל פולישצ׳וק

1932

הרב יגאל פולישצ׳וק: פרשת זכור ופורים

Уроки из Бейт Мидраша: Глава «Захор» и праздник Пурим.
Рав Игаль Полищук

http://www.beerot.ru/?p=12222