פרשת זכור — למחוק את זכר עמלק

Дата: | Автор материала: רב משה שפירא

1489

פרשת זכור — למחוק את זכר עמלק. רב משה שפירא זצ»ל

Моадей Ашана — Актуальные даты еврейского календаря
Рав Моше Шапиро
Захор – Стереть память об Амалеке


http://www.beerot.ru/?p=24554