Выдержки из молитвы Шмоне Эсре на Рош а-Шана

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ СВЯТОСТИ ВСЕВЫШНЕГО

אַתָּה קָדוֹשׁ וְשִׁמְךָ קָדוֹשׁ וּקְדוֹשִׁים בְּכָל יוֹם יְהַלְלוּךָ סֶּלָה
וּבְכֵן תֵּן פַּחְדְּךָ יְיָ אֱלֹ—הֵינוּ עַל כָּל מַעֲשֶׂיךָ. וְאֵימָתְךָ עַל כָּל מַה שֶּׁבָּרָאתָ. וְיִירָאוּךָ כָּל הַמַּעֲשִׂים. וְיִשְׁתַּחֲווּ לְפָנֶיךָ כָּל הַבְּרוּאִים. וְיֵעָשׂוּ כֻלָם אֲגֻדָּה אֶחָת לַעֲשׂוֹת רְצוֹנְךָ בְּלֵבָב שָׁלֵם. כְּמוֹ שֶׁיָּדַעְנוּ יְיָ אֱלֹ—הֵינוּ שֶׁהַשָּׁלְטָן לְפָנֶיךָ עוֹז בְּיָדְךָ וּגְבוּרָה בִּימִינֶךָ. וְשִׁמְךָ נוֹרָא עַל כָּל מַה שֶּׁבָּרָאתָ.
וּבְכֵן תֵּן כָּבוֹד יְיָ לְעַמֶּךָ. תְּהִלָּה לִירֵאֶיךָ. וְתִקְוָה טוֹבָה לְדוֹרְשֶׁיךָ. וּפִתְחוֹן פֶּה לַמְיַחֲלִים לָךְ. שִׂמְחָה לְאַרְצֶךָ וְשָׂשׂוֹן לְעִירֶךָ. וּצְמִיחַת קֶרֶן לְדָוִד עַבְדֶּךָ. וַעֲרִיכַת נֵר לְבֶן יִשַׁי מְשִׁיחֶךָ. בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ.
וּבְכֵן צַדִּיקִים יִרְאוּ וְיִשְׂמָחוּ וִישָׁרִים יַעֲלוֹזוּ. וַחֲסִידִים בְּרִנָּה יָגִילוּ וְעוֹלָתָהּ תִּקְפָּץ פִּיהָ וְכָל הָרִשְׁעָה כֻּלָּהּ כְּעָשָׁן תִּכְלֶה כִּי תַעֲבִיר מֶמְשֶׁלֶת זָדוֹן מִן הָאָרֶץ.
וְתִמְלוֹךְ אַתָּה יְיָ לְבַדֶּךָ עַל כָּל מַעֲשֶׂיךָ. בְּהַר צִיּוֹן מִשְׁכַּן כְּבוֹדֶךָ. וּבִירוּשָׁלַיִם עִיר קָדְשֶׁךָ. כַּכָּתוּב בְּדִבְרֵי קָדְשֶׁךָ. יִמְלֹךְ יְיָ לְעוֹלָם אֱלֹ—הַיִךְ צִיּוֹן לְדוֹר וָדוֹר הַלְלוּיָהּ.
קָדוֹשׁ אַתָּה וְנוֹרָא שְׁמֶךָ וְאֵין אֱלוֹהַּ מִבַּלְעָדֶיךָ. כַּכָּתוּב וַיִגְבַּהּ יְיָ צְבָ—אוֹת בַּמִּשְׁפָּט וְהָאֵ—ל הַקָּדוֹשׁ נִקְדַּשׁ בִּצְדָקָה.
בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ הַמֶּלֶךְ הַקָּדוֹשׁ:

Транслитерация (ашкеназское произношение):

Ато кодойш ве-шимхо кодойш, у-кдойшим бе-холь йойм йеhалелухо сэло.

У-в-хейн, тейн пахдехо, Адой—ной Элой—hэйну, ал коль маасехо, ве-эймосхо ал коль ма ше-боросо. Ве-йироухо коль hа-маасим, ве-йиштахаву ле-фонехо коль hа-бруим, ве-ейосу хулом агудо эхос ла-асойс рецойнехо бе-лейвов шолейм. Кемой ше-йодану, Адой—ной Элой—hэйну, ше-hа-шолтон ле-фонехо; ойз бе-йодехо у-гвуро би-минехо, ве-шимхо нойро аль коль ма ше-боросо.

У-в-хейн, тейн ковойд, Адой—ной, ле-амехо, теhило ли-рейэхо, ве-сикво тойво ле-дойршехо, у-фисхойн пэ ла-мъяхалим Лох. Симхо ле-арцехо, ве-сосойн ле-ирехо, у-цмихас керен ле-Довид авдехо, ва-арихас нейр ле-вен Ишай мешихехо, би-мhейро, ве-йомейну.

У-в-хейн, цадиким йиръу ве-йисмоху, ви-шорим яалойзу, ва-хасидим бе-рино йогилу, ве-ойлосо тикпоц пийо, ве-холь hо-ришъо куло ке-ошон тихле, ки саавир мемшелес зодойн мин hо-орец.

Ве-симлойх Ато, Адой—ной, левадехо аль коль маасехо бе-hар Цийойн мишкан кевойдехо, у-вИ-рушолаим ир кодшехо, ка-косув бе-диврей кодшехо: йимлойх Адой—ной леойлом, Элой—hайх Цийойн, ле-дойр во-дойр hалелу—Йо!

Кодойш Ато ве-нойро шемехо, ве-эйн элойhа ми-балъодехо, ка-косув: ва-йигба Адой—ной Цево—ойс ба-мишпот, ве-hо-Эй—ль hа-кодойш никдаш би-цдоко. 

Борух Ато, Адой—ной, hа-Мелех hа-кодойш!

Транслитерация (сефардское произношение):

Ата кадош ве-шимха кадош, у-кдошим бе-холь йом йеhалелуха сэла.

У-в-хен, тен пахдеха, Адо—най Эло—hэну, ал коль маасеха, ве-эматха ал коль ма ше-барата. Ве-йирауха коль hа-маасим, ве-йиштахаву ле-фанеха коль hа-бруим, ве-еасу хулам агуда эхат ла-асот рецонеха бе-левав шалем. Кемо ше-ядану, Адо—най Эло—hэну, ше-hа-шалтан ле-фанеха; оз бе-ядеха у-гвура би-минеха, ве-шимха нора аль коль ма ше-барата.

У-в-хен, тен кавод, Адо—най, ле-амеха; теhила ли-реэха, ве-тиква това ле-доршеха, у-фитхон пэ ла-меяхалим Лах. Симха ле-арцеха, ве-сасон ле-иреха, у-цмихат керен ле-Давид авдеха, ва-арихат нер ле-вен Ишай мешихеха, би-мhера, ве-ямену.

У-в-хен, цадиким йиръу ве-йисмаху, ви-шарим яалозу, ва-хасидим бе-рина ягилу, ве-олата тикпоц пия, ве-холь hа-ришъа кула ке-ашан тихле, ки таавир мемшелет задон мин hа-арец.

Ве-тимлох Ата, Адо—най, левадеха аль коль маасеха бе-hар Цийон мишкан кеводеха, у-вИ-рушалаим ир кодшеха, ка-катув бе-диврей кодшеха: йимлох Адо—най леолам, Эло—hайх Цийон, ле-дор ва-дор hалелу—Йа!

Кадош Ата ве-нора шемеха, ве-эн элоhа ми-балъадеха, ка-катув: ва-йигба Адо—най Цева—от ба-мишпат, ве-hа Э—ль hа-кадош никдаш би-цдака. 

Барух Ата, Адо—най, hа-Мелех hа-кадош!

Перевод

«Ты свят, и имя Твое свято, и святые каждый день будут прославлять Тебя, вовек.

И потому внуши страх перед Тобой, Г-сподь, Б-г наш, всем созданиям Твоим, и трепет пред Тобою – всему сотворенному Тобой. И убоятся Тебя все создания, и падут ниц пред Тобою все сотворенные, и составится из всех содружество одно, чтобы исполнять Твою волю всем сердцем. Как (и) было ведомо нам, Г-сподь, Б-г наш, что власть – у Тебя, сила – в (левой) руке Твоей и могущество – в правой руке Твоей, и имя грозное Твое – на всем сотворенном Тобою.

И потому дай славу, Г-споди, народу Твоему, хвалу – боящимся Тебя, и добрую надежду – ищущим Тебя, и право речи – уповающим на Тебя. Радость – земле Твоей, и веселье – городу Твоему, и расцвет царства – Давиду, рабу Твоему, и возжигание светильника – сыну Ишая, помазаннику Твоему – в скором времени, в дни наши!

И потому праведники увидят и возрадуются, и прямодушные возликуют, и благочестивые с пением восторжествуют. И кривда сомкнет уста свои, и все злодеяние рассеется как дым, когда Ты устранишь власть зла с земли.

И воцаришься Ты, Г-сподь, – лишь Ты, над всеми созданиями Твоими, на горе Цийон, обители славы Твоей, и в Иерусалиме, святом городе Твоем, как написано в Писаниях святых Твоих: «Г-сподь будет царствовать вечно, Б-г Твой, Цийон; из поколения в поколение славьте Б-га!»

Ты свят и грозно имя Твое, и нет бога иного, кроме Тебя, как написано: «И возвысился Г-сподь Воинств правосудием, и Б-г святой освящен благодеянием».

Благословен Ты, Г-сподь, Царь святой!»

Объяснение

אַתָּה קָדוֹשׁ – «Ты свят». Всевышний отделен и отдален от Творения. И не только «Ты», но также и וְשִׁמְךָ קָדוֹשׁ – «имя Твое свято», – даже раскрытия Его правления (в именах Его) отделены от нас и выше нашего постижения. И кто же тот, кто способен, тем не менее, постичь что-то из относящегося к Творцу и прославлять Его? וּקְדוֹשִׁים – «И святые» – это ангелы, которые сами отделены от материальности; они בְּכָל יוֹם יְהַלְלוּךָ סֶּלָה – «каждый день будут прославлять Тебя».

וּבְכֵן – «И потому». В этом благословении всегда означает связь со сказанным выше.

Поскольку также и мы желаем постигать и восхвалять Всевышнего, особенно в дни суда, мы просим: וּבְכֵן תֵּן פַּחְדְּךָ – «И потому внуши страх перед Тобой», чтобы благодаря этому страху мы могли прославлять Его.

וּבְכֵן – «И потому». Хотя мы и недостойны просить у Всевышнего, все же, поскольку Он хочет, чтобы мы молились, мы просим: תֵּן פַּחְדְּךָ – «внуши страх перед Тобой» – нам в качестве подарка, и страх этот – ступенью ниже, чем אֵימָה – «трепет».

יְיָ אֱלֹהֵינוּ עַל כָּל מַעֲשֶׂיךָ – «(Внуши этот страх), Г-сподь, Б-г наш, всем созданиям Твоим» – в нижнем мире, то есть людям в нем, и посредством этого – וְאֵימָתְךָ – «и трепет пред Тобою», – а это более высокая ступень, чем страх, – עַל כָּל מַה שֶּׁבָּרָאתָ – «всему сотворенному Тобой», то есть ангелам в мире брия (более высоком, чем наш). Результатом этого «страха» и «трепета» будет: וְיִירָאוּךָ – «И убоятся Тебя», и это – боязнь, возникающая через осознание превознесенности Всевышнего, но (пока еще) не самоустранение «всех созданий», обитающих в нижнем мире, включая народы мира.

וְיִשְׁתַּחֲווּ לְפָנֶיךָ – «и падут ниц пред Тобою». Это означает полное самоустранение перед Всевышним со стороны כָּל הַבְּרוּאִים – «всех сотворенных», находящихся в мире брия (ангелов), обладающих большим совершенством, чем «создания» (обитатели нижнего мира).

И естественным результатом וְיִשְׁתַּחֲווּ לְפָנֶיךָ וְיִירָאוּךָ – «и убоятся Тебя, и падут ниц пред Тобою» – станет וְיֵעָשׂוּ כֻלָם אֲגֻדָּה אֶחָת לַעֲשׂוֹת רְצוֹנְךָ – «и составится из всех содружество одно, чтобы исполнять Твою волю». Само по себе составится, ведь не сказано «и составят», ибо нет нужды в дополнительном действии, чтобы образовать это содружество.

אֲגֻדָּה אֶחָת – «содружество одно». Также и семьдесят народов, отличающихся друг от друга своими качествами, образуют содружество и связываются вместе с одной целью: לַעֲשׂוֹת רְצוֹנְךָ – «исполнять Твою волю» – устранить свои эгоистические желания и исполнять только волю Всевышнего. И не только в силу понимания, но и בְּלֵבָב שָׁלֵם – «всем сердцем». Сердце, источник желаний у человека, притом все целиком, с обеими его частями – добрым и дурным побуждением, как написано: לֵבָב (с двумя буквами ב, что намекает на два побуждения в сердце), будет служить только исполнению воли Всевышнего.

Объяснение того, что сразу после לַעֲשׂוֹת רְצוֹנְךָ בְּלֵבָב שָׁלֵם – «исполнять Твою волю всем сердцем» мы говорим: כְּמוֹ שֶׁיָּדַעְנוּ יְיָ אֱלֹהֵינוּ שֶׁהַשָּׁלְטָן לְפָנֶיךָ – «Как (и) было ведомо нам, Г-сподь, Б-г наш, что власть – у Тебя», в том, что мы примем к сердцу и пожелаем вести себя так, как это следует из известного нам факта – из того, что «вся власть – у Тебя».

כְּמוֹ – «как» мы уже יָּדַעְנוּ – «знали» – в прошлом – שֶׁהַשָּׁלְטָן לְפָנֶיךָ – «что власть – у Тебя». Власть эта для Тебя – готовая и не нужно Тебе трудиться, чтобы овладеть Творением. עוֹז בְּיָדְךָ – «сила – в руке Твоей», власть крепкая в руке, и это – левая рука, правление в соответствии с законами природы.וּגְבוּרָה בִּימִינֶךָ – «и могущество – в правой руке Твоей» – иногда Ты придаешь силу правлению чудесному, «правой руке», и изменяешь законы природы. וְשִׁמְךָ – «и имя Твое» – то, что ты открываешь (нам) в Своем правлении, – также и оно נוֹרָא – «грозное», превыше нашего постижения, и к осознанию этого можно прийти, вглядываясь в каждое из творений, даже в самые малые из них, и в этом смысл עַל כָּל מַה שֶּׁבָּרָאתָ – «на всем сотворенном Тобою».

Когда все народы образуют содружество, чтобы «исполнять Твою волю всем сердцем», и поймут, что служение Всевышнему – цель творения, а исполнение этого поручено в основном народу Израиля, – они, естественным образом, будут воздавать почет и помогать ему в его служении, – и об этом мы просим.

וּבְכֵן תֵּן כָּבוֹד – «И потому дай славу» – должную оценку – יְיָ לְעַמֶּךָ – «Г-споди, народу Твоему», ведь он исполняет волю Твою, и слава его – Твоя слава. תְּהִלָּה לִירֵאֶיךָ – «хвалу – боящимся Тебя» – в будущем, когда все поймут сказанное (в конце Коэлет): «Б-га бойся… ибо в этом – вся суть человека», осознают, что это – самое важное, и тогда все будут восхвалять боящихся Всевышнего.

וְתִקְוָה טוֹבָה לְדוֹרְשֶׁיךָ – «и добрую надежду – ищущим Тебя». Ищущие Всевышнего – это желающие знать истинную волю Его, чтобы приблизиться к Нему, и наша просьба – чтобы Он дал им то, о чем они просят, – надежду их, во благе и полноте.

וּפִתְחוֹן פֶּה לַמְיַחֲלִים לָךְ – «и право речи –уповающим на Тебя». «Уповающий» – тот, чьи пожелания удовлетворяются в далеком будущем, и есть лишь возможность этого; он на более низкой ступени, чем «надеющийся» на непременное и скорое Избавление.

В горестях изгнания нет у «уповающего» «права речи» говорить другим о своей вере в правление Всевышнего и Избавление, которое придет от Него, поскольку ему будут возражать, указывая на горькую действительность, которую они видят своими глазами. В будущем, когда Всевышний покажет, каким образом все это было направлено на конечное торжество добра, – тогда будет «право речи» у «уповающих наТебя».

שִׂמְחָה לְאַרְצֶךָ – «Радость – земле Твоей». Сейчас мы наблюдаем в Земле Израиля горе и страдания, Избавление же, главные события которого будут происходить с народом Всевышнего в земле Его, станет, естественным образом, «радостью земле Твоей» – принадлежащей Ему.

וְשָׂשׂוֹן לְעִירֶך – «и веселье – городу Твоему». שִׂמְחָה – «радость» – возникает в сердце при внезапном изменении от плохого к хорошему, тогда как וְשָׂשׂוֹן – «веселье» бывает при постоянном обновлении и продолжении радости, когда человек дает ей также и внешнее выражение. «Веселье» будет в городе Твоем – Иерусалиме, поскольку радость там будет открытая и постоянная, благодаря совершенству, которого удостаиваются искуплением посредством жертвоприношений.

וּצְמִיחַת קֶרֶן לְדָוִד עַבְדֶּךָ – «и расцвет царства – Давиду, рабу Твоему». Которое обновится постепенно, подобно растениям, пока не станет таким, как было раньше. Здесь говорится о силе и вечности царства Давида, который – раб Твой, и вся цель его царства – вести народ к служению Всевышнему.

וַעֲרִיכַת נֵר לְבֶן יִשַׁי מְשִׁיחֶךָ. בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ – «И возжигание светильника – сыну Ишая, помазаннику Твоему – в скором времени, в дни наши», – подготовка (к открытию) духовного света, который воссияет от царя Машиаха. И он назван только именем «сын Ишая» – без упоминания личного имени, поскольку во всем, что касается духовного влияния, самоустраняется личное «я», и царь лишь точно воспроизводит то, что получил, чтобы передать следующим поколениям.

О том, что наступит после того, как народ Израиля будет в почете, и царь Машиах получит власть материальную и духовную, мы говорим следующее:

וּבְכֵן צַדִּיקִים יִרְאוּ וְיִשְׂמָחוּ – «И потому праведники увидят и возрадуются». Возрадуются все – однако каждый соответственно своей ступени. И вот, «праведники», постоянно воюющие со своим дурным побуждением, «оказываются правыми» и побеждают; но все то время, пока война продолжается и зло превозмогает в мире, нет у них радости. И только в будущем, когда они «увидят» победу добра и устранение зла, – тогда они «возрадуются».

וִישָׁרִים יַעֲלוֹזוּ – «и прямодушные возликуют». Здесь говорится о «прямодушном», который не желает зла и уже по природе своей склоняется к добру, и внутри него зло, по сути, уже побеждено. В силу «прямоты» своей он уже в наше время признает прямоту и справедливость судов Всевышнего, и потому в его сердце есть радость уже сейчас. Но он не может открыто проявлять ее перед другими людьми, которые не поймут причин его радости. А в будущем, когда все увидят и возрадуются, – тогда «и прямодушные возликуют» – обнаружат свою радость открыто, в танце.

וַחֲסִידִים בְּרִנָּה יָגִילוּ – «и благочестивые». Находящиеся на более высокой ступени, и потому их радость больше, чем у «прямодушных». Они בְּרִנָּה יָגִילוּ – «с пением восторжествуют» – поднимут голоса свои в песне, в постоянной радости.

וְעוֹלָתָהּ תִּקְפָּץ פִּיהָ – «И кривда сомкнет уста свои». В будущем ложь и зло потеряют силу свою соблазнять людей к греху; они поневоле «сомкнут уста свои» и смолкнут.

וְכָל הָרִשְׁעָה כֻּלָּהּ כְּעָשָׁן תִּכְלֶה – «и все зло рассеется как дым». При взгляде издали дым представляется как нечто черное и реальное, но с течением времени все видят, что он рассеивается и исчезает. Так и зло: сегодня зло представляется нам как нечто действенное, но в будущем оно устранится, и все увидят, что это была лишь игра воображения и иллюзия.

כִּי תַעֲבִיר מֶמְשֶׁלֶת זָדוֹן מִן הָאָרֶץ – «когда Ты устранишь власть зла с земли». Когда же «злодеяние рассеется как дым»? Когда Всевышний устранит царство дурного побуждения, которое имеет силу – сегодня – соблазнять и вводить в заблуждение, создавая впечатление, что глупости, которые он внушает, – это истинная и значимая реальность, до такой степени, что человек оказывается порабощен ею; и это – «власть зла». Но когда Всевышний уничтожит силу этого соблазна, – все осознают, что зло это – лишь дым, в котором нет реальности.

וְתִמְלוֹךְ אַתָּה יְיָ לְבַדֶּךָ עַל כָּל מַעֲשֶׂיךָ – «И воцаришься Ты, Г-сподь, – лишь Ты, над всеми созданиями Твоими». Сегодня Всевышний также правит Творением и делает все по воле Своей, однако не все признают Его царство, и Он находится, таким образом, в положении «правителя», правящего помимо желания народа. В будущем же все признают Его царство и пожелают его, и в этом смысл слова «И воцаришься»: признание Его царства выразится в том, что люди признают, что правление Его в прошлом было милосердным, и у всего, что происходило, была одна цель: принести благо творениям Его. И потому мы произносим (после «воцаришься»): «Г-сподь» – четырехбуквенное имя Всевышнего, говорящее о качестве милосердия Его, и далее говорим: «лишь Ты», что означает: «одно лишь милосердие».

עַל כָּל מַעֲשֶׂיךָ – «над всеми созданиями Твоими». Царство Небес будет ясно видным над всеми сотворенными, и даже над низшими, пребывающими на низшей ступени и называемыми מַעֲשִׂיםмаасим – «создания» (в буквальном переводе – «изделия», соответственно тому, что они обитают в нижнем из миров, «мире מַעֲשֶׂהмаасе – действия». На более высоких ступенях, соответственно названиям более высоких миров, сотворенные называются יְצוּרִיםецурим – из мира יְצִירָהецира и בְּרוּאִיםбруим – из мира בְּרִיאָהбрия). Но с особой силой царство Всевышнего будет видно בְּהַר צִיּוֹן – «на горе Цийон», в Храме, поскольку Храм – это מִשְׁכַּן כְּבוֹדֶךָ – «обитель славы Твоей», так как в нем пребывает Шехина и открывается слава Небес. Помимо этого, Царство Небес будет видным и в Иерусалиме, поскольку он – ירוּשָׁלַיִם  – Иерусалим – עִיר קָדְשֶׁךָ – «Твой святой город», город Всевышнего.

כַּכָּתוּב בְּדִבְרֵי קָדְשֶׁךָ – «как написано в Писаниях святых Твоих». Это – свидетельство в подтверждение сказанного в молитве выше: וְתִמְלוֹךְ אַתָּה יְיָ לְבַדֶּךָ וגו – «И воцаришься Ты, Г-сподь, – лишь Ты и т. д.» – из сказанного в Писании: יִמְלֹךְ יְיָ לְעוֹלָם – «Г-сподь будет царствовать вечно». А в подтверждение слов בְּהַר צִיּוֹן מִשְׁכַּן כְּבוֹדֶךָ – «на горе  Цийон, обители славы Твоей» – продолжение сказанного в Писании: אֱלֹהַיִךְ צִיּוֹן – «Б-г Твой, Цийон», и это уже кажется излишним. Писание, однако, намеревается сказать этим, что в будущем царство Всевышнего откроется и будет существовать вечно, и все признают его. Главные раскрытия будут происходить на Цийоне, но также и во время изгнания, хотя царство пока еще не открылось, – לְדוֹר וָדוֹר הַלְלוּיָהּ – «из поколения в поколение славьте Б-га!» Мы обязаны прославлять Всевышнего, как только можем; но все время, пока избавление еще не пришло, имя его не полно, и мы славим Его по имени יָהּ (неполное имя – две буквы из Его четырехбуквенного имени).

קָדוֹשׁ אַתָּה – «Ты свят». Ты – отделен и отдален по сути Своей от творений Своих и их постижения, и – וְנוֹרָא שְׁמֶךָ – «грозно имя Твое». Также и имена Твои – раскрытия правления Твоего – наводят на нас трепет и далеки от нашего постижения.

וְאֵין אֱלוֹהַּ מִבַּלְעָדֶיךָ – «и нет бога иного, кроме Тебя». Нет никакой силы, действующей в Творении, помимо Тебя. Другими словами, все силы действуют в Творении только тогда, когда Всевышний дает им возможность действовать.

כַּכָּתוּב וַיִגְבַּהּ יְיָ צְבָאוֹת בַּמִּשְׁפָּט וְהָאֵל הַקָּדוֹשׁ נִקְדַּשׁ בִּצְדָקָה – «как написано: «И возвысился Г-сподь Воинств правосудием, и Б-г святой освящен благодеянием»». Слова молитвы: «Как сказано (в Писании)» относятся к (сказанному в молитве выше) קָדוֹשׁ אַתָּה – «Ты свят», и это – согласно словам Писания: «И Б-г святой освящен благодеянием». А слова молитвы: וְנוֹרָא שְׁמֶךָ – «И грозно имя Твое» означают, что благодаря правосудию Ты вызываешь трепет и возвышаешься, как сказано (в Писании): «И возвысился Г-сподь Воинств правосудием».

וַיִגְבַּהּ – «И возвысился». Он возвышается и поднимается посредством правосудия, поскольку мы учим из Его судов, что Он наказывает даже за легкий грех – настолько велика Его превознесенность; и потому, соразмерно Его величию, даже самый малый ущерб Его чести и достоинству – чрезвычайно тяжелый грех и требует соответственного наказания.

יְיָ – четырехбуквенное имя, говорящее о правлении на основе милосердия. Даже в суде мы видим Его великое милосердие.

צְבָאוֹת – «Воинств» (одно из имен Всевышнего). Властвующий над Воинством небесным и высшими ангелами, и над Израилем, который – воинство Его, и над прочими нижними творениями. Здесь речь идет о том, что Всевышний приводит на суд также и ангелов, как мы говорим (во фрагменте У-нтане токеф): «И ангелы мчатся, объятые страхом и трепетом, и возглашают: «Вот день суда настал, небесное воинство созвать на суд»». Посредством суда над Израилем и ангелами Всевышний становится наводящим страх, возвышенным и превознесенным.

וְהָאֵל – «и Б-г». Имя Б-га, выражающее Его мощь и напор в проявлении качества хесед (благотворения). הַקָּדוֹשׁ – «Святой». Отделен и отдален от возможности Его постижения.

נִקְדַּשׁ בִּצְדָקָה – «освящен благодеянием». Возвышен и отделен от доступности нашему постижению – посредством многих благодеяний и милостей, которые Он делает нам, поскольку мы не в состоянии охватить их (своим разумом).

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ הַמֶּלֶךְ הַקָּדוֹשׁ – «Благословен Ты, Г-сподь, Царь святой!» «Царь» – относится к сказанному (в Писании): «И возвысился Г-сподь Воинств правосудием», поскольку благодаря суду Его можно увидеть, что Он – Царь, а «Святой» относится к сказанному (в Писании): «и Б-г святой освящен благодеянием» – из-за множества благодеяний Его Он выше нашего постижения.

Святость дня (краткий вариант, без вставок на моцэй Шаббат и Шаббат)

אַתָּה בְחַרְתָּנוּ מִכָּל הָעַמִּים, אָהַבְתָּ אוֹתָנוּ וְרָצִיתָ בָּנוּ. וְרוֹמַמְתָּנוּ מִכָּל הַלְּשׁוֹנוֹת, וְקִדַּשְׁתָּנוּ בְּמִצְוֹתֶיךָ. וְקֵרַבְתָּנוּ מַלְכֵּנוּ לַעֲבוֹדָתֶךָ, וְשִׁמְךָ הַגָּדוֹל וְהַקָּדוֹשׁ עָלֵינוּ קָרָאתָ.

וַתִּתֶּן לָנוּ יְיָ אֱלֹ—הֵינוּ בְּאַהֲבָה אֶת יוֹם הַזִּכָּרוֹן הַזֶּה, יוֹם תְּרוּעָה מִקְרָא קֹדֶשׁ זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְרָיִם.

אֱלֹ—הֵינוּ וֵאלֹ—הֵי אֲבוֹתֵינוּ, יַעֲלֶה וְיָבוֹא וְיַגִּיעַ וְיֵרָאֶה וְיֵרָצֶה וְיִשָּׁמַע וְיִפָּקֵד וְיִזָּכֵר זִכְרוֹנֵנוּ וּפִקְדוֹנֵנוּ וְזִכְרוֹן אֲבוֹתֵינוּ וְזִכְרוֹן מָשִׁיחַ בֶּן דָּוִד עַבְדֶּךָ וְזִכְרוֹן יְרוּשָׁלַיִם עִיר קָדְשֶׁךָ וְזִכְרוֹן כָּל עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל לְפָנֶיךָ לִפְלֵיטָה לְטובָה לְחֵן וּלְחֶסֶד וּלְרַחֲמִים, לְחַיִּים וּלְשָׁלוֹם בְּיוֹם הַזִּכָּרוֹן הַזֶּה. זָכְרֵנוּ יְיָ אֱלֹ—הֵינוּ בּו לְטוֹבָה, וּפָקְדֵנוּ בוֹ לִבְרָכָה, וְהוֹשִׁיעֵנוּ בוֹ לְחַיִּים. וּבִדְבַר יְשׁוּעָה וְרַחֲמִים, חוּס וְחָנֵּנוּ וְרַחֵם עָלֵינוּ וְהוֹשִׁיעֵנוּ, כִּי אֵלֶיךָ עֵינֵינוּ, כִּי אֵ—ל מֶלֶךְ חַנּוּן וְרַחוּם אָתָּה.

אֱלֹ—הֵינוּ וֵאלֹ—הֵי אֲבוֹתֵינוּ, מְלוֹךְ עַל כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ בִּכְבוֹדֶךָ, וְהִנָּשֵׂא עַל כָּל הָאָרֶץ בִּיקָרֶךָ, וְהוֹפַע בַּהֲדַר גְּאוֹן עֻזֶּךָ עַל כָּל יוֹשְׁבֵי תֵבֵל אַרְצֶךָ. וְיֵדַע כָּל פָּעוּל, כִּי אַתָּה פְעַלְתּוֹ, וְיָבִין כָּל יְצוּר, כִּי אַתָּה יְצַרְתּוֹ, וְיֹאמַר כֹּל אֲשֶׁר נְשָׁמָה בְאַפּוֹ. יְיָ אֱלֹ—הֵי יִשְׂרָאֵל מֶלֶךְ וּמַלְכוּתוֹ בַּכֹּל מָשָׁלָה. קַדְּשֵׁנוּ בְּמִצְוֹתֶיךָ, וְתֵן חֶלְקֵנוּ בְּתוֹרָתֶךָ, שַׂבְּעֵנוּ מִטּוּבֶךָ וְשַׂמְּחֵנוּ בִּישׁוּעָתֶךָ. וְטַהֵר לִבֵּנוּ לְעָבְדְּךָ בֶּאֱמֶת, כִּי אַתָּה אֱלֹ—הִים אֱמֶת וּדְבָרְךָ אֱמֶת וְקַיָּם לָעַד.

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, מֶלֶךְ עַל כָּל הָאָרֶץ, מְקַדֵּשׁ יִשְׂרָאֵל וְיוֹם הַזִּכָּרוֹן.

Транслитерация (ашкеназское произношение):

Ато вехартану ми-коль hо-амим, оhавто ойсону ве-роцисо бону, ве-роймамтону ми-коль hа-лешойнойс, ве-кидаштону бе-мицвойсехо, ве-кейравтону малкейну ла-авойдосехо, ве-шимхо hа-годойль ве-hа-кодойш олейну коросо.

Ва-титен лону, Адой—ной Элой—hэйну, бе-аhаво эс йойм hа-зикоройн hа-зе, йойм теруо, микро койдеш, зейхер ли-циас Мицроим.

Элой—hэйну ве-Элой—hэй авойсейну! Яале ве-йовой, ве-ягиа, ве-йейроэ, ве-йейроце, ве-йишома, ве-йипокейд, ве-йизохейр зихройнейну у-фикдойнейну, ве-зихройн авойсейну, ве-зихройн Мошиах бен Довид авдехо, ве-зихройн Йерушолаим ир кодшехо, ве-зихройн коль амехо бейс Исроэйль ле-фонехо ли-флейто, ле-тойво, ле-хейн, у-л-хесед, у-л-рахамим, ле-хаим у-л-шолойм – бе-Йойм hа-зикоройн hа-зе. Зохрейну, Адой—ной Элой—hэйну, бой ле-тойво, у-фокдейну вой ли-врохо, ве-hойшиэйну вой ле-хаим у-ви-двар ешуо ве-рахамим. Хус ве-хонейну, ве-рахейм олейну ве-hойшиэйну, ки Эйлехо эйнейну, ки Эй—ль Мелех ханун ве-рахум Ото.

Элой—hэйну ве-Элой—hэй авойсейну! Мелойх аль коль hо-ойлом кулой би-хвойдехо, ве-hиносей аль коль hо-орец би-корехо, ве-hойфа ба-hадар геойн узехо аль коль йойшевей сейвейль арцехо. Ве-йейда коль поуль ки Ато феалтой, ве-йовин коль ецур ки Ато ецартой, ве-йоймар койль ашер нешомо ве-апой: Адой—ной, Элой—hэй Йисроэйль – Мелех, у-малхусой ба-койль мошоло. Кадешейну бе-мицвойсехо, ве-сейн хелкейну бе-Сойросехо; сабъэйну ми-тувехо ве-самехейну би-шуосехо. Ве-таhэйр либейну ле-овдехо бе-эмес, ки Ато – Элой—hим эмес, у-дворхо эмес ве-кайом лоад.

Борух Ато, Адой—ной, Мелех аль коль hо-орец, мекадейш Йисроэйль ве-йойм hа-зикоройн!

Транслитерация (сефардское произношение):

Ата вехартану ми-коль hа-амим, аhавта отану ве-рацита бану, ве-ромамтану ми-коль hа-лешонот, ве-кидаштану бе-мицвотеха, ве-керавтану малкену ла-аводатеха, ве-шимха hа-гадоль ве-hа-кадош алену карата.

Ва-титен лану, Адо—най Эло—hэну, бе-аhава эт йом hа-зикарон hа-зе, йом теруа, микра кодеш, зехер ли-циат Мицраим.

Эло—hэну ве-Эло—hэ авотену! Яале ве-яво, ве-ягия, ве-йераэ, ве-йераце, ве-йишама, ве-йипакед, ве-йизахер зихронену у-фикдонену, ве-зихрон авотену, ве-зихрон Машиах бен Давид авдеха, ве-зихрон Йерушалаим ир кодшеха, ве-зихрон коль амеха бет Исраэль ле-фанеха ли-флета, ле-това, ле-хен, у-л-хесед, у-л-рахамим, ле-хаим у-л-шалом – бе-Йом hа-зикарон hа-зе. Зохрену, Адо—най Эло—hэну, бо ле-това, у-фокдену во ли-враха, ве-hошиэну во ле-хаим у-ви-двар ешуа ве-рахамим. Хус ве-хонену, ве-рахем алену ве-hошиэну, ки Элеха энену, ки Э—ль мелех ханун ве-рахум Ата.

Эло—hэну ве-Эло—hэ авотену! Мелох аль коль hа-олам куло би-хводеха, ве-hинасе аль коль hа-арец би-кареха, ве-hофа ба-hадар геон узеха аль коль йошеве тевель арцеха. Ве-йеда коль пауль ки Ата феалто, ве-явин коль ецур ки Ата ецарто, ве-йомар коль ашер нешама ве-апо: Адо—най, Эло—hэ Йисраэль – Мелех, у-малхуто ба-коль машала. Кадешену бе-мицвотеха, ве-тен хелкену бе-Торатеха; сабъэну ми-тувеха ве-самехену би-шуатеха. Ве-таhэр либену ле-овдеха бе-эмет, ки Ата – Эло—hим эмет, у-дварха эмет ве-каям лаад.

Барух Ата, Адо—най, Мелех аль коль hа-арец, мекадеш Йисраэль ве-йом hа-зикарон!

Перевод

«Ты избрал нас из всех народов, возлюбил и возжелал нас, и вознес нас из всех языков. И освятил Ты нас Своими заповедями, и приблизил Ты нас, о Царь наш, к служению Себе, и с именем Своим, великим и святым, соединил Ты нас.

И дал ты нам, Г-сподь, Б-г наш, с любовью, этот День Памяти, День трубного гласа, священного собрания, память об исходе из Египта.

Б-г наш и Б-г отцов наших! Пусть пред Тобою вознесется, и придет, и достигнет, и будет видима, и желанна, и услышана, и отмечаема, и хранима память о нас и память об отцах наших, и память о Машиахе, сыне Давида, раба Твоего, и память об Иерусалиме, святом городе Твоем, и память о всем Твоем народе, доме Израиля, для спасения и блага, для благосклонности, милости и милосердия, и для жизни и мира, в этот День Памяти. Вспомни нас, Г-сподь Бог наш, в этот день к добру и помяни нас в этот день для благословения, и спаси нас в этот день для жизни. Словом спасения и милосердия пощади и помилуй нас, сжалься над нами, и спаси нас, ибо к Тебе устремлены наши взоры, ибо Ты, Бог, — Царь милостивый и милосердный.

Б-г наш и Б-г отцов наших! Царствуй над всем миром в славе Твоей и возвышайся над всей землей в величии Своем, и явись в великолепии мощи Своей над всеми обитателями земного мира Твоего. И познает все содеянное, что Ты сделал его, и поймет всякое создание, что Ты создал его, и скажет каждый, чья душа в дыхании ноздрей его: Г-сподь, Б-г Израиля, – Царь, и царство Его – над всем властно. Освяти же нас Своими заповедями, и дай нам удел наш в Твоей Торе! Насыть нас благами Твоими и порадуй нас спасением (которое придет) от Тебя. И очисть сердца наши для истинного служения Тебе, ибо Ты – Б-г истинный, и слово Твое – истинно и существует вечно.

Благословен Ты, Г-сподь, Царь над всей землей, освящающий Израиль и День Памяти!»

Объяснение

אַתָּה בְחַרְתָּנוּ מִכָּל הָעַמִּים – «Ты избрал нас из всех народов». Ты по воле Своей избрал нас из всех народов, хотя по делам нашим мы не были достойны Твоего выбора. Выбор этот произошел при исходе из Египта.

אָהַבְתָּ אוֹתָנוּ – «и возлюбил нас». При даровании Торы, так как в этом нашла свое выражение великая любовь Всевышнего к Израилю.

וְרָצִיתָ בָּנוּ – «и возжелал нас». После греха золотого тельца – благодаря возращению Израиля к Всевышнему и молитве Моше. В День Искупления Всевышний с радостью возжелал (согласился простить) Израиль – в час, благоприятный этому, и благодаря молитве Моше: «И да будем отличены мы, я и Твой народ, от всякого народа, какой есть на земле».

וְרוֹמַמְתָּנוּ מִכָּל הַלְּשׁוֹנוֹת – «и вознес нас из всех языков». Тем, что Шехина будет пребывать только в народе Израиля, но не у других народов.

וְקִדַּשְׁתָּנוּ בְּמִצְוֹתֶיךָ – «И освятил Ты нас Своими заповедями». Цель заповедей – освятить нас, и каждая заповедь добавляет человеку святости, и в этом состоит награда за нее. И результат этого – וְקֵרַבְתָּנוּ מַלְכֵּנוּ לַעֲבוֹדָתֶךָ – «и приблизил Ты нас, о Царь наш, к служению Тебе», – ибо посредством святости заповедей, облекающей их, мы достойны служить Всевышнему и исполнять Его волю. И вершина, высшая точка избрания народа Израиля

וְשִׁמְךָ הַגָּדוֹל וְהַקָּדוֹשׁ עָלֵינוּ קָרָאתָ – «и с именем Своим, великим и святым, соединил Ты нас». Имя Его связано с нами тем, что мы называемся «народом Г-спода», и на нас возложена высочайшая обязанность – освящать Его имя. И чем больших высот и ступеней мы достигаем, тем больше освящается Его имя в Творении.

וַתִּתֶּן לָנוּ יְיָ אֱלֹהֵינוּ בְּאַהֲבָה אֶת יוֹם הַזִּכָּרוֹן הַזֶּה – «И дал ты нам, Г-сподь, Б-г наш, с любовью, этот День Памяти». Всевышний дал нам День Суда из любви Своей к нам, чтобы мы подготовились и вернулись к Нему. Ведь Ему все известно, и Он совершенно не нуждается в суде и в особом времени для него. День Суда – это «День Памяти», в который Он «вспоминает», то есть наблюдает и проверяет все дела.

יוֹם תְּרוּעָה – «День трубного гласа». Слово תְּרוּעָה напоминает слово התעוררות – «пробуждение». Поскольку в День Памяти Всевышний вспоминает и принимает во внимание наши дела, мы тоже должны пробудиться и исправить их. И как это должно делаться? – «День трубного гласа», то есть трубления в шофар, свойство которого – пробуждать нас к возвращению к Всевышнему; и благодаря этому мы получим оправдание в суде.

מִקְרָא קֹדֶשׁ – «священного собрания». День Суда – также и день праздничный. Всевышний, по милости Своей, сделал этот день днем «священного собрания» (праздничным), в который народ Израиля находится в состоянии большего духовного подъема, чем в обычный день, и это повышает шансы быть оправданным в суде.

זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְרָיִם – «память об исходе из Египта». Цель Дня Суда – очистить и поднять народ Израиля. При исходе из Египта Всевышний сделал нас Своим народом – народом Г-спода (а не обычным народом). В этом была вся цель исхода – чтобы мы стали служителями Его, исполняющими Его волю. Всевышний дал нам для этого все возможности – Тору и заповеди, в том числе дни суда, и, поднявшись в эти дни, мы сможем вспомнить исход из Египта и цель его: быть народом Г-спода. И об этом говорят слова молитвы: «память об исходе из Египта».

אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, מְלוֹךְ עַל כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ בִּכְבוֹדֶךָ – «Б-г наш и Б-г отцов наших! Царствуй над всем миром в славе Твоей». Цель повторения (сказано: עַל כָּל הָעוֹלָם – «над всем миром», а потом вновь כֻּלּוֹ – «всем») – намек на две стороны Царства Небес: количественную и качественную. «Царствуй над всем миром» (первое «всем», до «миром») – количественная сторона: власть Всевышнего во всем Творении станет видимой для всех. А вторая сторона (второе «всем» – после «миром») – «в славе Твоей» – качественная: все Творение и каждая частица его будут наполнены славой Всевышнего – благодаря тому, что все стремление сотворенных будет направлено только на исполнение воли Его, и таким путем будет приумножаться Его слава. Это и есть Царство Небес в полноте своей.

וְהִנָּשֵׂא עַל כָּל הָאָרֶץ בִּיקָרֶךָ – «и возвышайся над всей землей в величии Своем». В час суда, когда мы видим суд Небес и вместе с тем – также и милость, которая есть в этом суде, мы с особой силой осознаем величие Всевышнего, и будет Он превознесен и возвышен в наших глазах.

וְהוֹפַע בַּהֲדַר גְּאוֹן עֻזֶּךָ – «и явись в великолепии мощи Своей». Откройся в милосердном правосудии и правлении Твоем, чтобы мы осознали великолепие – красоту совершенства правления Твоего, возвышенность и силу.

עַל כָּל יוֹשְׁבֵי תֵבֵל אַרְצֶךָ – «над всеми обитателями земного мира Твоего». Наша просьба о раскрытии Царства Его – чтобы не только для народа Израиля было это раскрытие, но чтобы через Израиль Он воцарился «над всеми обитателями мира Твоего». И добавлено: «земного», с целью пробудить жалость Всевышнего, когда появляется Он для суда: чтобы вспомнил Он, что судимые Им – творения Его, живущие на земле Его, и простил им.

וְיֵדַע כָּל פָּעוּל, כִּי אַתָּה פְעַלְתּוֹ, וְיָבִין כָּל יְצוּר, כִּי אַתָּה יְצַרְתּוֹ, וְיֹאמַר כּל אֲשֶׁר נְשָׁמָה בְאַפּוֹ – «И познает все содеянное, что Ты сделал его, и поймет всякое создание, что Ты создал его, и скажет каждый, чья душа в дыхании ноздрей его». Здесь приведены три выражения, относящиеся к признанию Творца миров: «и познает», «и поймет», «и скажет», и три вида сотворенных, от низших до высших, соответственно трем мирам: асия, ецира и брия. Поясним это.

וְיֵדַע – «И познает». Ясное и укоренившееся в сердце знание, удовлетворяющее определению «первоначального (естественного для человеческого разума) умозаключения», но – остающееся на уровне простого смысла, без углубления. כָּל פָּעוּל – «все содеянное» – творения, находящееся в мире асия (нижнем из всех), который включает в себя наш материальный мир; и все, что в нем есть, – результат выхода в реальность образов правления и сотворенных, находящихся в высших мирах. И каждый из тех «содеянных» знает: כִּי אַתָּה פְעַלְתּוֹ – «что Ты сделал его».

וְיָבִין כָּל יְצוּר, כִּי אַתָּה יְצַרְתּוֹ – «и поймет всякое создание, что Ты создал его». «Создание» – находящееся в мире йецира – в мире ангелов, и его постижение – более высокое. Он понимает то, во что верит, более глубоко, поскольку его качество בִּינָה – «разумение» (от того же корня, что глагол יָבִין) означает способность выводить одну вещь – умозаключение – из другой.

וְיֹאמַר כֹּל אֲשֶׁר נְשָׁמָה בְאַפּוֹ – «и скажет каждый, чья душа в дыхании ноздрей его». Здесь говорится об обитающих в мире брия – мире Трона Славы, где находится корень душ, более высокий, чем корень ангелов. И в той мере, в какой человек связывает себя с корнем своей души, – тем, что усиливает свою духовность, чтобы она превозмогала тело, – в той самой мере он связан с миром брия, и потому относительно этого мира употреблено выражение: כֹּל אֲשֶׁר נְשָׁמָה בְאַפּוֹ – «каждый, чья душа в дыхании ноздрей его», поскольку со стороны души мы связаны с этим высшим миром. И постижение там столь ясное, что постигнутые вещи могут быть вынесены наружу – словами: וְיֹאמַר – «и скажет».

יְיָ אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל מֶלֶךְ – «Г-сподь, Б-г Израиля, – Царь». Признают не только то, что Всевышний – Тот, Кто действует и создает, но и более того: признают Его царство, которое находит свое выражение через народ Израиля, использующий Творение для исполнения воли Творца. И потому мы говорим: «Г-сподь, Б-г Израиля»: из того, что Он – Б-г Израиля, видно, что Он – Царь.

וּמַלְכוּתוֹ בַּכֹּל מָשָׁלָה – «и царство Его – над всем властно». Дополнительно к этому они (обитатели мира брия) ясно понимают, что царство Небес властвует над всем, и нет никакой детали Творения, на которую не распространялась бы власть Царства небес.

קַדְּשֵׁנוּ בְּמִצְוֹתֶיךָ, וְתֵן חֶלְקֵנוּ בְּתוֹרָתֶךָ, שַׂבְּעֵנוּ מִטּוּבֶךָ וְשַׂמְּחֵנוּ בִּישׁוּעָתֶךָ. וְטַהֵר לִבֵּנוּ לְעָבְדְּךָ בֶּאֱמֶת – «Освяти же нас Своими заповедями, и дай нам удел наш в Твоей Торе! Насыть нас благами Твоими и порадуй нас спасением (которое придет) от Тебя. И очисть сердца наши для истинного служения Тебе». Эти просьбы повторяются в тех же словах в субботу и во все праздники, но смысл меняется в соответствии с особым духовным содержанием каждого праздника.

קַדְּשֵׁנוּ בְּמִצְוֹתֶיךָ – «Освяти же нас Своими заповедями». Заповеди дают человеку святость, каждая – в своем, присущем ей аспекте. В Рош а-шана мы просим, чтобы заповеди этого дня, трубление в шофар и молитвы, дали нам соответствующие аспекты святости.

וְתֵן חֶלְקֵנוּ בְּתוֹרָתֶךָ – «и дай нам удел наш в Твоей Торе». У каждого еврея есть особый, имеющий свой облик удел в Торе, и у каждого из праздников – своя доля в Торе. И наша просьба состоит в том, чтобы мы поняли, приняли и довели до полноты свой удел в Торе и служении Всевышнему, относящийся к Дням Суда. שַׂבְּעֵנוּ מִטּוּבֶךָ וְשַׂמְּחֵנוּ בִּישׁוּעָתֶךָ – «Насыть нас благами Твоими и порадуй нас спасением (которое придет) от Тебя». Каждый из праздников обладает свойством дать благо Всевышнего и Его спасение – в духовном и материальном – в своем особом аспекте, и здесь мы просим Его дать нам все это в аспекте, относящемся к Дням Суда. וְטַהֵר לִבֵּנוּ לְעָבְדְּךָ בֶּאֱמֶת – «И очисть сердца наши для истинного служения Тебе». Для служения этого дня – трубления в шофар и молитв, и просим также о том, чтобы особая святость Рош а-шана очистила наши сердца для истинного служения в течение всего года.

כִּי אַתָּה אֱלֹהִים אֱמֶת וּדְבָרְךָ אֱמֶת וְקַיָּם לָעַד – «ибо Ты – Б-г истинный, и слово Твое – истинно и существует вечно». Главное, о чем мы просим в День Суда, – о раскрытии Царства Небес и о принятии на себя бремени этого Царства нами и всем Творением. И особенно мы просим об этом в данном благословении – «благословении Царства», в котором мы говорим: «Царствуй над всем миром… И познает все содеянное, что Ты сделал его… Г-сподь, Б-г Израиля, – Царь». А теперь мы хотим назвать причину и смысл того, чтобы Всевышний стал Царем: כִּי אַתָּה אֱלֹ—הִים – «ибо Ты – Б-г» – властитель всех сил; אֱמֶת – «истинный». Твое бытие – непременно, вечно и не зависит ни от кого, кроме Тебя. И потому бытие Всевышнего – истина, абсолютная и единственно возможная, – в противоположность сотворенным, бытие которых зависит в каждый момент от воли Творца и потому не является истинным. «И потому Его истинность не такова, как истинность кого-то из сотворенных, как сказал об этом пророк: «И Г-сподь Б-г – Он истина» (Ирмияу, 10:10), – только Он – истина, и нет у другого истинности как у Него; и о Нем сказала Тора: «Нет другого, кроме Него» (Дварим, 4:35)» (Рамбам, илхот йесодей а-Тора, 1:3).

וּדְבָרְךָ – «и слово Твое». Воля Твоя – ибо речь есть выражение воли – אֱמֶת וְקַיָּם לָעַד – «истинно и существует вечно». Ибо воля Твоя не зависит ни от кого другого, и потому слово Твое – абсолютная истина и существует вечно, и все Творение – результат и выражение воли Твоей, дающей ему существование каждый миг. И вся цель Творения – только слава Творца, как сказано (в конце Пиркей авот): «Все, что сотворил Всевышний, сотворил Он только для славы Своей». А слава Его – в исполнении Его воли, полное признание того, что Он и воля Его – единственная истинная реальность и нет ничего помимо этого, и все Творение зависит от воли Его каждый миг. Таков путь, ведущий к тому, чтобы сделать Всевышнего царем над нами.

После всего сказанного понятно, что отрывок: כִּי אַתָּה אֱלֹ—הִים אֱמֶת וכו’ – «Ибо Ты – Б-г истинный и т.д.», непосредственно предшествующий завершению благословения, соответствует сказанному нашими мудрецами о благословениях (Псахим, 104а): «непосредственно перед завершением – подобное завершению»; ведь содержанием этого отрывка является ясное признание царской власти Всевышнего, а завершающие слова провозглашают: בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, מֶלֶךְ עַל כָּל הָאָרֶץ – «Благословен Ты, Г-сподь, Царь над всей землей».

מֶלֶךְ עַל כָּל הָאָרֶץ, מְקַדֵּשׁ יִשְׂרָאֵל וְיוֹם הַזִּכָּרוֹן – «Царь над всей землей, освящающий Израиль и День Памяти!» Во все праздники мы завершаем благословение дня словами: «освящающий Израиль и времена», но здесь наши мудрецы добавили слова: «Царь над всей землей». Причина в том, что главное в духовном содержании Рош а-шана и основная тема молитв и пиютим этих дней – это царство Всевышнего. И также суд Рош а-шана – следствие того, что это день, в который мы делаем Его Царем над нами, и каждый предстает на суд, выносящий решение, насколько хорошо он исполнял в прошедшем году свои обязанности служителя Всевышнего, и в соответствии с этим дается ему задание и средства для их исполнения в наступающем году.

И этим объясняются завершающие слова благословения: главным в сути этих дней является: «Царь над всей землей», и из этого вытекает: «освящающий Израиль» – как рабов Царя, которые должны поставить Его Царем над миром. И Он освящает также «День Памяти», в который упоминается и предстает перед судом каждый из них, чтобы вынести решение, в какой мере он исполнил эту свою обязанность.


http://www.beerot.ru/?p=51447